Larynxmanipulatie

Larynxmanipulatie is een therapievorm, die voornamelijk wordt gebruikt bij stem- en slikstoornissen. Het uitgangspunt voor deze therapie is dat een verkeerde spanning (tonus) van de spieren in het hoofdhals gebied kan leiden tot klachten met betrekking tot de beweeglijkheid van de larynx.
Larynxmanipulatie kan worden toegepast bij:

  • Stemproblemen
  • Slikproblemen
  • Globusgevoel in de keel
  • Problemen t.g.v. een CVA (hersenbloeding), ziekte van Parkinson

Larynxmanipulatie kan ingezet worden naast andere vormen van stemtherapie en/of sliktherapie.