Miriam de Bekker

Sinds 1988 ben ik werkzaam als logopedist.
Ik heb 11 jaar gewerkt in een verpleeghuis. Ik heb daar veel kennis en ervaring opgedaan met het onderzoeken, behandelen en begeleiden van volwassenen (en hun omgeving) met niet- aangeboren hersenletsel (CVA, beroerte, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose).

Miriam deBekkerIn 1991 ben ik in ‘s- Hertogenbosch gestart met mijn eigen logopediepraktijk.
Vanaf dat moment kon ik mij ook in de 1e lijn gaan richten op de begeleiding van deze volwassenen. Ik behandel, indien daar een medische noodzaak voor is, ook aan huis.

Echter ik behandel en begeleid ook met veel plezier kinderen (en hun omgeving) met diverse spraak- en taalproblemen alsmede afwijkend mondgedrag.
Deze groep met heel andere hulpvragen vraagt om een andere manier van werken en hulp bieden.

Sinds 1999 ben ik “alleen”nog maar werkzaam in mijn praktijk.
Gelukkig is er nog steeds sprake van een grote diversiteit aan kinderen en volwassenen die mijn hulp, begeleiding en coaching inroepen. Het zoeken naar en bieden van zorg op maat blijft op deze manier een uitdaging voor mij.

Inmiddels ben ik gespecialiseerd in de behandeling van de ziekte van Parkinson en aangesloten bij het Parkinsonnetwerk ‘s- Hertogenbosch.

Daarnaast ben ik ook gespecialiseerd in de behandeling van Multiple sclerose en aangesloten bij het MS zorgnetwerk ‘s- Hertogenbosch.

Om mijn kennis en vaardigheden op een goed niveau te houden volg ik regelmatig workshops, bijscholingen en congressen.
Ik heb overleg met collega’s (uiteraard met mijn collega Lukas Hoppe) en anderen die betrokken kunnen zijn bij de zorg rondom een patiënt.
Ik ben een actief en kritisch lid van kwaliteitskring de Raad, ben lid van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn man en onze 2 tienerdochters. Ik ben vrijwilliger bij het Parkinsoncafé Den Bosch, ik kijk graag tv en brei en haak van alles.
In vakanties lig ik voor onze tent in de zon en verslind (e-)boeken.