Informatieve links

Logopedie

Ziekte van Parkinson

Multiple Sclerose

OroMyoFunctionele Therapie

Overige patiënteninformatie

  • Kind en Taal
    Onder Advies en Hulp vind u de Sneltest. Dit is een vragenlijst waarmee u snel inzicht kan krijgen in de taalontwikkeling van uw kind.
  • Moeilijk Slikken
    De informatie op deze website is bedoeld voor volwassenen met een slikstoornis.
  • Hersenletsel
    Niet aangeboren hersenletsel verandert uw leven compleet. De vereniging Hersenletsel.nl is er voor u, om kennis over en het begrip voor hersenletsel te vergroten.