Werkwijze

Na een aanmelding bij onze praktijk zal er allereerst een intakegesprek plaatsvinden. Samen met u (en mogelijk met uw kind), en indien gewenst met uw directe omgeving, wordt de hulpvraag besproken. Op grond van dit eerste gesprek wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn, gevolgd door afgestemde behandelingen op basis van de gestelde diagnoses. Dit behandelplan wordt uiteraard met u besproken en eventueel direct of gedurende de therapie aangepast. Voor elke hulpvraag wordt er gezocht naar een bij de persoon passende begeleidingsvorm, zoals centraal staat in onze visie.

De behandeling

De behandeling van kinderen gebeurt vaak met ouder(s) erbij. Ouder(s) zijn immers de co-therapeuten, zodat de therapie thuis ook kan worden voortgezet. Tijdens en vooral na de therapie wordt dan ook actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Maar ook bij de behandeling van volwassenen (met name ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose en CVA), kan een beroep gedaan worden op uw directe omgeving. U bent vrij om zich te laten vergezellen door uw partner, kind of andere belangstellenden.

Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken.

Iedere behandeling duurt ongeveer vijfentwintig minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld, maar indien nodig kan de frequentie variëren. Behandeling vindt doorgaans plaats in de praktijk, maar kan op indicatie ook bij u thuis plaatsvinden.

Speelruimte voor kinderen