OroMyoFunctionele Therapie (OMFT)

Wat is OroMyoFunctionele Therapie (OMFT)?

OMFT is een therapie die met name gegeven wordt door logopedisten aan kinderen en volwassenen met afwijkend mondgedrag en/of een afwijkende gebitsstand. OMFT is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

“Normaal gesproken” is er een functioneel evenwicht tussen de werking van de verschillende spieren in en om de mond. De kauwspieren, de tong, de lippen, de kinspieren etc. oefenen ieder functionele krachten uit op het gebit. Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren bijvoorbeeld a.g.v. afwijkend mondgedrag, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken. Vaak is dan ook de spraak en manier van slikken verstoord.

De OMFT is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht van de verschillende spieren in en om de mond. Door deze aanpak is de kans op een relaps (terugval) bij andere therapieën, zoals logopedische articulatie-behandeling, orthodontie of chirurgische kaakcorrectie veel minder.

Wat is afwijkend mondgedrag?

Als uw kind nog duimt/ speent of misschien wel met zijn/haar mond open slaapt of speelt is er sprake van afwijkend mondgedrag. Als gevolg hiervan kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan zoals oorontstekingen, veel verkouden zijn, verminderde neus doorgang en aantasting van het gebit. Ook is er vaak een grote invloed op het gedrag van de tong in rust en tijdens het slikken. Als gevolg van dit afwijkend mondgedrag kan de groei van de kaken nadelig beïnvloed worden evenals de stand van het gebit. Door OMFT kan het afwijkend mondgedrag en – slikgedrag afgeleerd worden en de gebit-/kaakstand positief beïnvloed worden.

Beugel

Heeft uw kind of u zelf een beugeltraject doorlopen? Om relaps (de tanden schuiven na verloop van tijd terug naar hun ‘oude’ plaats) te voorkomen moet er sprake zijn van goede mondgewoonten en een correct slikpatroon. Is dit niet het geval dan is er een grote kans op een terugval, het resultaat van de orthodontische behandeling is dan niet blijvend.
Bij een afwijkende tandenstand ten gevolge van afwijkend mondgedrag is er, wanneer alléén orthodontie wordt toegepast, 39% kans op relaps. Door samen te werken met de logopedist en OMFT in te zetten, wordt deze kans op relaps verkleind.

Is OroMyoFunctionele Therapie zinvol?

Verschillende onderzoeken op gebied van logopedie en tandheelkunde hebben al uitgewezen dat OMFT zinvol kan zijn. Doordat het mondgedrag verandert, herstelt de spierbalans in het mondgebied en dit heeft een gunstig effect op de ontwikkeling van gebit en kaken en op de articulatie.
Door het inzetten van OMFT kan de duur van zowel de orthodontische behandeling als ook de articulatietherapie worden verkort.
Ook voor andere therapieën, zoals een chirurgische kaakcorrectie geldt, dat door OMFT in te zetten wordt de kans op relaps wordt verkleind.

Links naar OMFT artikelen

 

Logopedie werkruimte