Vraag en antwoord

Klik op één van de vragen hieronder. Het antwoord van onze logopedisten zal verschijnen.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Bij wie u in behandeling komt hangt af van een aantal zaken.

We kijken samen met u naar mogelijke tijden en dagdelen. Wat is voor u mogelijk, wanneer werken wij.
Lukas werkt altijd op woensdag en vrijdagmiddag. Miriam is aanwezig  op maandag en donderdag vanaf 10.00u en op dinsdag- en woensdagochtend.

Maar het is ook afhankelijk van uw hulpvraag/ klacht.

Bij zowel Miriam als Lukas kunt u terecht met uw kind als er problemen zijn met de spraak- taalontwikkeling. ( onduidelijk praten, nog niet alle klanken zeggen, te weinig woorden kennen, praten in rare, kromme zinnen, moeite hebben met vertellen van een verhaal, moeite hebben met goed begrijpen wat er gezegd wordt.)
Maar ook volwassenen die een beroerte (CVA) of herseninfarct hebben doorgemaakt en daardoor slikstoornissen, spraakstoornissen (dysartrie) of een taalstoornis (afasie) hebben
kunnen door hen behandeld worden.

 

Lukas is  gespecialiseerd in behandelingen van afwijkend mondgedrag. Heeft de orthodontist of de tandarts gezegd dat uw kind goed moet leren slikken, het duimen moet afleren of moet leren zijn tong goed te houden dan zal Lukas de behandelingen gaan geven. Ook volwassenen met afwijkend mondgedrag worden door hem behandeld.
Ook als u of uw kind slist kunt u het beste met Lukas een afspraak maken.

Zie ook: OMFT

 

Hebt u klachten over uw stem en verstaanbaarheid, verslikt u zich vaker of hebt u last van speekselverlies en hebt u de Ziekte van Parkinson dan bent u bij Miriam aan het juiste adres.
Soms geven ook de neuroloog en parkinsonverpleegkundige het advies om eens langs te komen. Misschien is behandeling niet eens nodig maar bent u al geholpen met tips en adviezen.

Zie ook: Parkinsonnet en café.

Hebt u MS dan kan Miriam als logopedist ook veel voor u betekenen.

Zie ook: MS Zorg NL.

 

Nee, dat doen wij niet.
Logopedisten zijn para-medici en gebonden aan kwaliteitsrichtlijnen opgesteld door onze beroepsvereniging. Daarin staat dat het niet de bedoeling is dat logopedie gegeven wordt op de school van uw kind tenzij voldaan wordt aan de strikte eisen die gesteld zijn aan de eerstelijnszorg logopedie.

Hieronder een samenvatting van die eisen:

Continuïteit zorgverlener:

De continuïteit van zorgverlening dient gewaarborgd te zijn tijdens de schoolvakanties en buiten schooluren. Dit houdt in dat de praktijk gevestigd in de school ook in schoolvakanties geopend moet zijn. Indien de school gesloten is, is het van belang dat de logopedische behandeling op een andere praktijklocatie voortgezet kan worden.

Ouders als ‘co-therapeut’ :

Voor het slagen van de behandeling is het noodzakelijk dat één van de ouders of verzorgers minimaal 50% van alle behandelingen aanwezig is. De ouder wordt beschouwd als de contactpersoon voor het kind en wordt door de logopedist als ‘co-therapeut’ bij de behandeling betrokken, zodat de gemaakte afspraken en adviezen thuis kunnen worden toegepast. De NVLF adviseert de gemaakte afspraken in de behandelovereenkomst schriftelijk vast te leggen waarmee vastgelegd wordt dat ouders betrokken zijn bij de logopedische behandeling van hun kind. Inrichtingseisen behandelruimte:  De logopedist verleent de zorg in een adequaat ingerichte en geoutilleerde praktijkruimte. Hierbij zijn de inrichtingseisen van de NVLF leidend. Samenwerkingsovereenkomst met de school:  De NVLF adviseert om een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de logopedist af te sluiten. Door een samenwerkingsovereenkomst wordt de onafhankelijke positie als 3 NVLF, oktober 2015 logopedist ten opzichte van de school gewaarborgd. In deze overeenkomst worden de afspraken met de school vastgelegd zoals vergoeding voor het gebruik van de ruimte, de openingstijden praktijkruimte en het openstellen van de behandelruimte voor patiënten buiten de school. Keuzevrijheid logopedist : De patiënt heeft de keuzevrijheid door welke logopedist hij/zij wordt behandeld. Er is geen belangenverstrengeling tussen de onderwijssetting en de logopedist binnen de onderwijssetting.

Zorgverzekeraars hebben deze richtlijnen ook vastgelegd in de contracten die wij hebben afgesloten. Sommige zorgverzekeraars kunnen bij uitzondering toestemming geven voor behandelingen op school. Die toestemming moet vooraf gegeven worden en aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar.

Logopedische behandelingen vallen onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar en worden dus vergoed. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat uw eigen risico volledig verbruikt dient te zijn voordat de behandelingen vergoed worden.
Logopediepraktijk Miriam de Bekker heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Logopedie is Direct Toegankelijk. De ervaring leert echter er via een verwijzing van uw (Tand)arts of specialist sneller en efficiënter gewerkt kan worden. Bovendien vergoedt niet elke zorgverzekeraar de Direct Toegankelijke Logopedie.

Ja, indien hier een medische noodzaak voor is (Parkinson, MS, beroerte). De arts moet op de verwijzing schrijven dat behandeling aan huis nodig is.

Ja, neem gerust per telefoon of mail contact met ons op voor meer informatie.