Vraag en antwoord

Klik op één van de vragen hieronder. Het antwoord van onze logopedisten zal verschijnen.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Bij wie u in behandeling komt hangt af van een aantal zaken.

We kijken samen met u naar mogelijke tijden en dagdelen. Wat is voor u mogelijk, wanneer werken wij.
Christel werkt altijd op woensdagmiddag en vrijdag de hele dag. Miriam is aanwezig  op maandag en donderdag vanaf 11.00u en op dinsdag- en woensdagochtend.

Maar het is ook afhankelijk van uw hulpvraag/ klacht.

Bij zowel Miriam als Christel kunt u terecht met uw kind als er problemen zijn met de spraak- taalontwikkeling. ( onduidelijk praten, nog niet alle klanken zeggen, te weinig woorden kennen, praten in rare, kromme zinnen, moeite hebben met vertellen van een verhaal, moeite hebben met goed begrijpen wat er gezegd wordt.)
Maar ook volwassenen die een beroerte (CVA) of herseninfarct hebben doorgemaakt en daardoor slikstoornissen, spraakstoornissen (dysartrie) of een taalstoornis (afasie) hebben
kunnen door hen behandeld worden.

Hebt u last van uw stem, bent u snel hees, hebt u last van keelpijn na lang praten, valt de stem wel eens weg, dan bent u bij Christel aan het juiste adres.

Zie ook : Larynxmanipulatie.

Christel is ook gespecialiseerd in behandelingen van afwijkend mondgedrag. Heeft de orthodontist of de tandarts gezegd dat uw kind goed moet leren slikken, het duimen moet afleren of moet leren zijn tong goed te houden dan zal Christel de behandelingen gaan geven. Vaak is het beter om eerst naar haar te komen en dan pas een beugel te laten zetten.
Ook als u of uw kind slist kunt u het beste met Christel een afspraak maken.

Zie ook: OMFT

Hebt u klachten over uw stem en verstaanbaarheid, verslikt u zich vaker of hebt u last van speekselverlies en hebt u de Ziekte van Parkinson dan bent u bij Miriam aan het juiste adres.
Soms geven ook de neuroloog en parkinsonverpleegkundige het advies om eens langs te komen. Misschien is behandeling niet eens nodig maar bent u al geholpen met tips en adviezen.

Zie ook: Parkinsonnet en café.

Hebt u MS dan kan Miriam als logopedist ook veel voor u betekenen.

Zie ook: MS Zorg NL.

Nee, dat doen wij niet.
Logopedisten zijn para-medici en gebonden aan kwaliteitsrichtlijnen opgesteld door onze beroepsvereniging. Daarin staat dat het niet de bedoeling is dat logopedie gegeven wordt op de school van uw kind. Zorgverzekeraars hebben deze richtlijnen ook vastgelegd in de contracten die wij hebben afgesloten. Sommige zorgverzekeraars kunnen bij uitzondering toestemming geven voor behandelingen op school. Die toestemming moet vooraf gegeven worden en aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar.

Logopedische behandelingen vallen onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar en worden dus vergoed. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat uw eigen risico volledig verbruikt dient te zijn voordat de behandelingen vergoed worden.
Logopediepraktijk Miriam de Bekker heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Logopedie is Direct Toegankelijk. De ervaring leert echter er via een verwijzing van uw (Tand)arts of specialist sneller en efficiënter gewerkt kan worden. Bovendien vergoedt niet elke zorgverzekeraar de Direct Toegankelijke Logopedie.

Ja, indien hier een medische noodzaak voor is (Parkinson, MS, beroerte). De arts moet op de verwijzing schrijven dat behandeling aan huis nodig is.

Ja, neem gerust per telefoon of mail contact met ons op voor meer informatie.