Vergoedingen en tarieven

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Tegenwoordig kunt u rechtstreeks naar een logopedist (Directe toegankelijkheid Logopedie). U kunt ook zonder verwijzing in onze praktijk terecht.

U kunt natuurlijk bij vragen ook met uw huisarts, specialist of tandarts overleggen en meteen om een verwijzing vragen. Ervaring leert dat een verwijzing van de huisarts, specialist of tandarts vaak sneller en efficiënter werkt.

Vergoedingen

De logopediepraktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

De kosten van logopedische behandeling worden door uw zorgverzekeraar volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is hierbij het eigen risico van toepassing.

Wij brengen het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening. Behandelingen die vallen onder het eigen risico worden door uw zorgverzekeraar achteraf bij u in rekening gebracht.

Logopedisten bieden soms ook diensten aan die niet vergoed worden. Bijvoorbeeld begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal aan volwassenen of kinderen die thuis een andere taal of dialect spreken. Deze diensten vallen niet onder logopedie zoals dit is opgenomen in de basisverzekering, en komen voor uw eigen rekening.

Ook overleg met derden en uitgebreide verslaglegging aan derden worden niet vergoed door uw zorgverzekering en komen voor rekening van uzelf of (bijvoorbeeld) van school.

Tarieven

In 2024 hanteren wij de volgende tarieven voor niet-vergoede zorg:

 • Anamnese en onderzoek na screening: € 92,00
 • Screening, anamnese en onderzoek: € 115,00
 • Anamnese en onderzoek na verwijzing: € 92,00
 • Reguliere individuele zitting: € 46,00
 • Internetzitting/telelogopedie: € 46,00
 • Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt: € 46,00
 • Eenmalig logopedisch onderzoek zonder vervolgbehandeling: € 92,00
 • Screening bij directe toegang: € 26,00
 • Telefonische zitting: € 26,00
 • Uittoeslag: € 26,00
 • Verzuimtarief voor niet tijdig afgezegde behandelingen: € 35,00
 • Bijwonen overleg in kader van Cluster 2 onderwijs: € 92,00
 • Telefonisch contact ( maximaal 15 minuten) of delen van informatie per email in kader van Cluster 2 onderwijs: € 26,00
 • Verslaglegging in kader van Cluster 2 onderwijs: € 46,00

Overleg met derden € 46,00* per half uur

Verslaglegging aan derden € 46,00** per half uur

* Bij overleg met derden is sprake van overleg indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, overleg plaatsvindt. Het tarief, op offerte basis, voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. Het overleg met derden betreft een prestatie per patiënt per half uur.

** Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. De verslaglegging aan derden betreft een prestatie per patiënt per half uur.

Logopedie is vrijgesteld van BTW.