Onze Praktijk

Lees meer over Miriam de Bekker

Lees meer over Lukas Hoppe

Miriam en LukasLogopediepraktijk Miriam de Bekker is een praktijk die zich profileert door deskundigheid, een goede organisatie en service. De cliënt/ patiënt en zijn omgeving staan centraal en de zorg is afgestemd op de hulpvraag. Wij streven naar maatwerk. Wij streven ook naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij als hulpverleners doen het samen met de patiënt en zijn omgeving.

De logopedie heeft als belangrijkste doel mensen (weer) te laten functioneren in hun specifieke omgeving op het niveau dat zij zelf kunnen en willen handhaven. Een meer specifieke doelstelling is het voorkomen, verminderen, opheffen en/of compenseren van klachten als gevolg van ziekten of aandoeningen en de daarmee gepaard gaande stoornissen, beperkingen en/of participatieproblemen, die verband houden met spraak, taal, stem, slikken en het gehoor.

De uitoefening van de praktijk vindt plaats binnen de regels van de vigerende wetgeving, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook beroepsgebonden afspraken, zoals het beroepsprofiel en de beroepscode code zijn van toepassing.

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het kwaliteitsbeleid van de vereniging wordt in onze praktijk gevolgd: zo worden de richtlijnen voor logopedie toegepast bij de behandeling van patiënten en er worden activiteiten ondernomen om te voldoen aan de eisen voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook wordt deelgenomen aan kwaliteitskringen.

Wachtruimte